En rustfri tank bliver benyttet i mange sammenhænge, der specielt tæller erhvervssituationer, hvor man har behov for at opbevare eller sammenblande især væsker af forskellig densitet og mængde. Man finder ofte rustfri tanke i medicinal- fødevare- og kemi-industrien, men man kan også som privatperson have behov for en rustfri tank, som kunne være i situationer, hvor man dyrker en hobby eller har et større projekt i gang, der fordrer opbevaring eller blanding af væsker. Der findes nemlig rustfri tanke, der har ...