Rekruttering ved professionelt rekrutteringsbureau

By:

Professionel rekruttering er i vælten som aldrig før. Virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, og tørster efter kompetente kandidater, som kan opfylde de skarpe og af og til særdeles specifikke krav, som stilles i forbindelse med besættelse af stillinger på et højt fagligt niveau. Ofte har virksomheder ikke den tid og de ressourcer, det kræves for selv at udvælge den rette kandidat. Og er der tale om en højt specialiseret stilling, er det slet ikke sikkert, at der i virksomheden findes en person, som er 100% kvalificeret til at bedømme en potentiel kandidats niveau.

Rekruttering af nye medarbejdere ved professionelt rekrutteringsbureau

Når virksomheder vælger at benytte et professionelt rekrutteringsbureau til udvælgelse af kandidater til en stilling, ligger der som regel mange overvejelser bag. De fleste virksomheder, som benytter sig af professionel rekruttering og headhunting, ved, at de i første omgang sparer den tid og de menneskelige ressourcer, som ellers skal afsættes til de indledende manøvrer. Det drejer sig for eksempel om identifikation af stillingens indhold, udfærdigelse af målrettet stillingsopslag, udbredelse af dette i relevante medier, gennemlæsning af indkomne ansøgninger, udvælgelse af egnede kandidater til samtale, og så selvfølgelig afholdelse af samtalerunder.

Allerede her er der sparet mange mandetimer, hvis disse ellers skulle afsættes ud af virksomhedens egen arbejdskraft. Dertil kommer så udvælgelse af den helt rigtige kandidat, hvilket som regel sker efter dette udskilningsløb, og gerne i samarbejde med virksomheden selv.

Professionel rekruttering – for virksomhedens bedste

Hvad de fleste virksomheder, som har benyttet sig af et rekrutteringsbureaus’ erfaring og ekspertise, har måttet sande, er, at det udelukkende er kommet virksomheden til gode, i form af en eller flere perfekt matchede kandidater, som har kunnet bidrage optimalt til firmaets vækst. Dette skyldes, at et rekrutteringsbureau typisk vil kunne finde de bedste kandidater, da bureauet er i besiddelse af de bedste værktøjer til formålet. Læs mere om professionel rekruttering på dedikation.dk

Posted in: rekruttering